Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Синдикални спортски игри 2014

Категорија: Галерија
Објавено на Вторник, 08 Јули 2014
Напишано од Administrator

Синдикални спортски игри 2014 - Десарет, Охрид
Во периодот од 07-ми до 10-ти Јуни 2014 година, во Охрид, во хотелот „Десарет“ се оддржаа 5-тите по ред синдикални

Повеќе: Синдикални спортски игри 2014

Реизбор на претседател на ССКО

Категорија: Галерија
Објавено на Вторник, 08 Јули 2014
Напишано од Administrator

Реизбор на претседател на ССКО на РМ, 03.10.2014 - Свечена сала на ресторан „Роза“ - Скопје
На 03.10.2014 година во свечената сала на ресторанот „Роза“ во Скопје се оддржа реизбор на претседателот на ССКО на РМ.

Повеќе: Реизбор на претседател на ССКО

Синдикални спортски игри 2016

Категорија: Галерија
Објавено на Вторник, 08 Јули 2014
Напишано од Administrator

Синдикални спортски игри 2016 - Десарет, Охрид
Во периодот од 26-ти до 29-ти Мај 2016 година, во Охрид, во хотелот „Десарет“ се оддржаа 7-тите по ред синдикални

Повеќе: Синдикални спортски игри 2016