Business Joomla Themes by Justhost Reviews

За ССКО на РМ

Category: Општо
Published on Tuesday, 08 July 2014
Written by Administrator

На 15.10.2009 година е формиран Гранскиот Синдикат ССКО на РМ

Органи на ССКО:

 • ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ССКО на РМ

М-р Зоран Антовски

 • ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ССКО на РМ

Драги Стојанов

 

На 03.10.2014 година извршен е реизбор на рпетседателот на Гранскиот Синдикат ССКО на РМ

Органи на ССКО:

 • ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ССКО на РМ

М-р Зоран Антовски

 • ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ССКО на РМ

Драги Стојанов

Статут на ССКО на РМ - 2015

Нов Статут на ССКО на РМ - 2019 

 

 

ОСНОВАЧИ НА ГРАНСКИОТ ССКО на РМ:

 • ЈП за ИССДП на РМ

 • ЈП “ИСАР“ - ШТИП

 • ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ - Пробиштип

 • ЈКП “КОМУНАЛЕЦ“ - Кичево

 

Останати ЧЛЕНКИ на ГРАНСКИОТ ССКО на РМ:

 • АД за ИССДП од значење за Републиката
 • ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ - Кавадарци
 • ЈПК „ВОДОВОД“ - Кочани
 • ЈКП „ДЕРВЕН“ - Велес
 • ЈПК „КОМУНАЛЕЦ“ - Крива Паланка
 • АД за стопанисување со Деловен простор во државна сопственост
 • ЈКП „КОМУНАЛЕЦ„ - Свети Николе
 • ЈП „ВОДОВОД“ - Битола
 • ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ - Битола
 • ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ - Прилеп
 • ЈП „Улици и патишта“ - Скопје
 • ЈП „СОЛИДАРНОСТ“ Виница
 • ЈП „НИСКОГРАДБА“ - Битола
 • Депонија „ДРИСЛА“ - Скопје
 • ЈКП „КОМУНАЛЕЦ - Неготино
 • ЈП „БОШАВА“ - Демир Капија
 • ЈКП „КОМУНАЛЕЦ„ - Гевгелија
 • ЈП „Градски Паркинг“ - Скопје
 • ЈПК „Комунална чистота“ - Богданци
 • ЈКП „Комунална Хигиена Скопје“ - Скопје
 • ЈП „ИЛИНДЕН“ - Илинден
 • ВС „Скопско Поле“ - Скопје
 • ВС „ЛИСИЧЕ“ - Велес
 • ВС „Битолско Поле“ - Битола
 • ВС „Прилепско Поле - Прилеп
 • ВС „ТИКВЕШ“ - Кавадарци
 • ВС „Радовишко Поле“ - Радовиш
 • ВС „Јужен Вардар“ - Гевгелија
 • ВС „Струмичко Поле „ - Струмица
 • ВС „Беровско Поле“ - Берово
 • Општина Кисела Вода - Скопје
 • Општина Аеродром - Скопје
 • Општина Град Скопје - Скопје