За ССКО на РМ

Категорија: Општо Објавено на Вторник, 08 Јули 2014 Напишано од Administrator

На 15.10.2009 година е формиран Гранскиот Синдикат ССКО на РМ

Органи на ССКО:

М-р Зоран Антовски

Драги Стојанов

 

На 03.10.2014 година извршен е реизбор на рпетседателот на Гранскиот Синдикат ССКО на РМ

Органи на ССКО:

М-р Зоран Антовски

Драги Стојанов

Статут на ССКО на РМ - 2015

Нов Статут на ССКО на РМ - 2019 

 

 

ОСНОВАЧИ НА ГРАНСКИОТ ССКО на РМ:

 

Останати ЧЛЕНКИ на ГРАНСКИОТ ССКО на РМ:

Посети: 1459